่น
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563


โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ :
EdPEx200 

รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2563
แบบสอบถาม

Download เอกสาร  

เอกสารประกอบการประชุม

- PPT โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200

- Change EdPEx 2563

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

  - คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น

  - ระดับสถาบัน ม.เชียงใหม่


*** เกณฑ์ EdPEx 2563- 2566 ***


การสมัครเข้าร่วมโครงการ

- คู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการ

- แบบฟอร์มการสมัครเพื่อคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) 

"สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. - 14 ธ.ค. 63(แบบฟอร์มใบสมัครนี้กำหนดให้เขียน OP จำนวนไม่เกิน 5 หน้า ผลลัพธ์ จำนวนไม่เกิน 5 หน้า และหัวข้อ 2.2 และ 4.1 ข้อละไม่เกิน 5 หน้า รวมแล้วไม่เกิน 10หน้า โดยไม่สามารถเปลี่ยนสัดส่วนจำนวนหน้าได้ เช่น หากหน่วยงานส่ง OP 3 หน้า และผลลัพธ์ 3 หน้า หัวข้อ 2.2 และ หัวข้อ 4.1 14 หน้า จะถือว่าผิดกติกา)***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ edpexproject@gmail.com / หรือโทร 02-039-5625

                                        

Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-