เกณฑ์ EdPEx ฉบับแปลภาษาไทย ที่พัฒนาโดย สป.อว.  มีจำนวน 5 ฉบับ ดังนี้  • เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2567-2570  [download] update!!! (มีการเปลี่ยนแปลงหน้า 34 , 47 , 55 และหน้า 57)
  • (ร่าง) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2567-2570  [download
  • เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2563-2566  [download
  • เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561 [download]
  • เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2556-2557 (ร่างฉบับ2) [download
  • เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2552-2553 [download]


Link ที่เกี่ยวข้อง

  • เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ [click]
  • Baldrige Education Criteria for Performance Excellence [click]Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-