่น
วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

ฉบับปี 2567-2570


>>> Download <<<


แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx ฉบับปี 2567-2570

หรือ Scan QR-code

Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-