รายชื่อผู้ตรวจประเมินคุณภาพทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ขอเผยแพร่รายชื่อผู้ตรวจประเมินคุณภาพทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx เพื่อประโยชน์แก่สถาบันอุดมศึกษาในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPExรายชื่อทะเบียนผู้ประเมิน EdPEx ของ สป.อว. ปี 2567


Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-