หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา
สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์: 02-0395624-5
โทรสาร: 02-0395665
email: edpexproject@gmail.com


รายการ
ลักษณะการให้บริการ
ช่องทางการสื่อการ/ วิธีการ
Email
- สอบถามปัญหา ข้อมูลต่างๆ
แจ้งข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
edpexproject@gmail.com
Website
แจ้งข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
- แหล่งข้อมูลที่สำคัญของโครงการ
- เอกสารโครงการต่างๆ
http://www.edpex.org
facebook
- สอบถามปัญหา ข้อมูลต่างๆ
แจ้งข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ค้นหาคำว่า “edpex”

Coming events

20 พ.ย. 62 - ประชุมชี้แจงโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 7

ข่าวสารที่ผ่านมา

สมัครรับข่าวสาร EdPEx ทางอีเมล์

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-