หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา (พอ.)
กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์: 02-039-5624-5
โทรสาร: 02-039-5664-5
email: edpexproject@gmail.com


รายการ
ลักษณะการให้บริการ
ช่องทางการสื่อสาร/ วิธีการ
Email
- สอบถามปัญหา ข้อมูลต่างๆ
แจ้งข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
edpexproject@gmail.com
Website
แจ้งข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
- แหล่งข้อมูลที่สำคัญของโครงการ
- เอกสารโครงการต่างๆ
http://www.edpex.org
facebook
- สอบถามปัญหา ข้อมูลต่างๆ
แจ้งข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ค้นหาคำว่า “edpex”

Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-