่น
วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564

 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

ฉบับปี 2563-2566

*** คำอธิบายเกณฑ์รายหัวข้อ ฉบับปี 2563-2566 downloadแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx ฉบับปี 2563-2566
Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-