่น
วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

การประชุมสัมนาเรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4 (หมวดที่3และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 9 เมษายน  2567 

หัวข้อ 

- พิธีเปิดโดย ศ.เกียรติคุณ อาวุธ ศรีศุกรี

- การบรรยาย หัวข้อ หมวด 3: ลูกค้า และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

 โดย อ.ศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง 

- การบรรยาย หัวข้อ การแบ่งปันประสบการณ์ หมวด 3 : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดย รศ.รัชพล สันติวรากร 

- การบรรยาย หัวข้อ การแบ่งปันประสบการณ์ หมวด 3 : คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โดย  ผศ.สุจินดา ศรีวัฒนะ

- การบรรยาย หัวข้อ การแบ่งปันประสบการณ์ หมวด 3 : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 โดย ผศ.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล


https://youtube.com/playlist?list=PL_hVSoDnOgKmzR42ySR_ZbgaNZIBRQte0&feature=shared


Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-