่น
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567

การประชุมสัมนาเรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3 (หมวดที่2และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 8 มีนาคม  2567 

หัวข้อ 

- พิธีเปิดโดย ศ.สงวนสิน รัตนเลิศ

- การบรรยาย หัวข้อ หมวด 2: กลยุทธ์ และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

 โดย อ.กิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์

- การบรรยาย หัวข้อ การแบ่งปันประสบการณ์: กลยุทธ์ (ระดับสถาบัน) 

โดย ผศ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

- การบรรยาย หัวข้อ การแบ่งปันประสบการณ์: กลยุทธ์ (ระดับคณะ) 

โดย  ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นายแพทย์ บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์

 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


https://www.youtube.com/playlist?list=PL_hVSoDnOgKmm1u2L3emvoySMqX43E7bN
Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-