่น
วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

การประชุมสัมนาเรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 (หมวดที่1และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 

หัวข้อ 

- พิธีเปิดโดย ศ.เกียรติคุณ อาวุธ ศรีศุกรี

- การบรรยาย หัวข้อ หมวด 1: การนำองค์กร และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

 โดย ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ

- การบรรยาย หัวข้อ การแบ่งปันประสบการณ์: การนำองค์กร (ระดับสถาบัน) 

โดย ศ.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- การบรรยาย หัวข้อ การแบ่งปันประสบการณ์: การนำองค์กร (ระดับคณะ) 

โดย  ผศ.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


https://www.youtube.com/playlist?list=PL_hVSoDnOgKn4_0wFjFQMtMCxqI8PgRf7

Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-