่น
วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

การประชุมสัมนาเรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 (EdPEx overview และ OP) วันที่ 10 มกราคม 2567 

หัวข้อ 

- พิธีเปิด โดย ศ.เกียรติคุณอาวุธ ศรีศุกรี

- การบรรยาย หัวข้อ Roadmap โดย ศ.สงวนสิน รัตนเลิศ

- การบรรยาย หัวข้อ EdPEx Overview โดย ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ

- การบรรยาย หัวข้อ ความสำคัญของโครงร่างองค์กรในบริบทของอุดมศึกษา โดย ศ.จามรี ธีรตกุลไพศาล


Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-