่น
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

 


แบบสอบถามการประชุม
ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถาม ได้ที่ คลิก
หรือ scan QR code ด้านบน

เอกสารประกอบการประชุม

การสมัครเข้าร่วมโครงการ

- แบบฟอร์มการสมัครเพื่อคัดเลือกเบื้องต้น (Screening)

“สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 24 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2565 ก่อนเวลา 24.00 น.  (โดยจะนับจากวันเวลาที่ส่งจากอีเมล์เป็นสำคัญ) ” 

แบบฟอร์มใบสมัครนี้กำหนดให้เขียน OP จำนวนไม่เกิน 5 หน้า ผลลัพธ์ จำนวนไม่เกิน 5 หน้า และหัวข้อ 2.2 ไม่เกิน 5 หน้า และ 6.1 ไม่เกิน 5 หน้า โดยไม่สามารถเปลี่ยนสัดส่วนจำนวนหน้าได้ เช่น หากหน่วยงานส่ง OP 3 หน้า และผลลัพธ์ 3 หน้า หัวข้อ 2.2  6 หน้า และ หัวข้อ 6.1  8 หน้า จะถือว่าผิดกติกา 

จัดพิมพ์ด้วยอักษร TH Sarabun PSK โดยกำหนดขนาดตัวอักษร ดังนี้ ข้อความในรายงาน ขนาด 16 ข้อความในตาราง ขนาด 14-16 จัดหน้ากระดาษ แบบปกติ บน 1 นิ้ว / ล่าง 1 นิ้ว / ซ้าย 1 นิ้ว / ขวา 1 นิ้ว ระยะห่างระหว่างบรรทัด แบบปกติ

 สป.อว. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาใบสมัคร ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและกติกา

***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ edpexproject@gmail.com / หรือโทร 02 039 5625***Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-