่น
วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

 

         


 แบบสอบถามเอกสารประกอบการประชุม

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

-โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 9


 วีดีโอย้อนหลัง 

เปิดการประชุมสัมมนา โดย  ศาสตราจารย์เกียรติคุณอาวุธ ศรีศุกรี

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : อยากใช้เกณฑ์ EdPEx จะเริ่มต้นอย่างไร และใช้แล้วได้ประโยชน์อย่างไร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ EdPEx200 รุ่นที่ 8

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  EdPEx200 รุ่นที่ 6


การอภิปรายซักถาม  ดำเนินรายการ โดย ศ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น

แนวทาง กติกา และกระบวนการต่าง ๆ ในการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx:200 โดย  ศ. สงวนสิน รัตนเลิศ  และ ผศ. เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ (คณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ)การสมัครเข้าร่วมโครงการ


คู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการ


แบบฟอร์มการสมัครเพื่อคัดเลือกเบื้องต้น (Screening)

     - ระดับคณะ

     - ระดับสถาบัน


สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย. - 17 ธ.ค. 64 

แบบฟอร์มใบสมัครนี้กำหนดให้เขียน OP จำนวนไม่เกิน 5 หน้า ผลลัพธ์ จำนวนไม่เกิน 5 หน้า และหัวข้อ 2.2 ไม่เกิน 5 หน้า และ 6.1 ไม่เกิน 5 หน้า โดยไม่สามารถเปลี่ยนสัดส่วนจำนวนหน้าได้ เช่น หากหน่วยงานส่ง OP 3 หน้า และผลลัพธ์ 3 หน้า หัวข้อ 2.2 และ หัวข้อ 6.1 14 หน้า จะถือว่าผิดกติกา 

จัดพิมพ์ด้วยอักษร TH Sarabun โดยกำหนดขนาดตัวอักษร ดังนี้ ข้อความในรายงาน ขนาด 16 ข้อความในตาราง ขนาด 14-16 จัดหน้ากระดาษ แบบปกติ บน 1 นิ้ว / ล่าง 1 นิ้ว / ซ้าย 1 นิ้ว / ขวา 1 นิ้ว

 

***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ edpexproject@gmail.com / หรือโทร 02 039 5625***Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-