่น
วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562

ด้วย Thailand KM Network (TKMN) ซึ่งมี 4 องค์กรหลักที่เป็น แกนนำในการจัดตั้ง คือ สถาบันคลังสมองของชาติ (KNIT) สำนักงานบริหารและพัฒนาความรู้ (OKMD) , The Institute for Knowledge and Innovation, Southeast-Asia, IKI-SEA) และ TRIS จะจัดสัมมนา KM Forum: Unlocking the Value of Knowledge Management ในวันที่ 31 มกราคม 2562 ที่ โรงแรม Holiday Inn Bangkok Sukhumvit โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน KM ทั้งในและต่างประเทศ

สำหรับท่านที่สนใจสามารถ Download รายละเอียดได้ที่นี่ หรือเข้าที่ http://www.trisacademy.com/


Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-