่น
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

การประชุมสัมนาเรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 6 (หมวดที่5 และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 5 มิถุนายน 2567 

หัวข้อ 

- พิธีเปิดโดย ศ.สงวนสิน รัตนเลิศ

- การบรรยาย หัวข้อ หมวด 5: บุคลากร และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

โดย ผศ.รัชฎา ฉายจิต

- การบรรยาย หัวข้อ การแบ่งปันประสบการณ์ : บุคลากร

โดย รศ.สมภพ ประธานธุรารักษ์Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-