่น
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565

         

          ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ยังไม่ได้ใช้เกณฑ์ EdPEx และมีความสนใจขอให้แจ้งความเข้าร่วมโครงการ ผ่านทางอีเมล์ edpexproject@gmail.com ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2565

          ทั้งนี้ ขอให้สถาบันส่งรายชื่อผู้ที่สนใจเข้าร่วม จำนวนสถาบันละ 3 ท่าน

Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-