่น
วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559

ขอเลื่อนการประกาศผลรายชื่อหน่วยงานเข้าร่วมอบรมหลักสูตร SA โดยจะประกาศผลรายชื่อในวันที่ 12 เมษายน 2559

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ เนื่องจากหน่วยงนที่สมัครมีจำนวนมาก สกอ. จึงขอเพิ่มเวลาในการพิจารณาใบสมัครให้ครบถ้วน
Coming events

18 พ.ย. 63 - ประชุมชี้แจงโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 8

ข่าวสารที่ผ่านมา

สมัครรับข่าวสาร EdPEx ทางอีเมล์

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-