่น
วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559

ขอเลื่อนการประกาศผลรายชื่อหน่วยงานเข้าร่วมอบรมหลักสูตร SA โดยจะประกาศผลรายชื่อในวันที่ 12 เมษายน 2559

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ เนื่องจากหน่วยงนที่สมัครมีจำนวนมาก สกอ. จึงขอเพิ่มเวลาในการพิจารณาใบสมัครให้ครบถ้วน
- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-